Segíts, anya! Karanténba kell mennem!

borsodihir.hu

2020.03.30. 11:42

Segíts, anya! Karanténba kell mennem!
A kép illusztráció.

Ne féljen kérdezni, ha valamiben bizonytalan. A Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány jogászai elindították ingyenes Segélyvonal szolgáltatásukat.

Hirdetés

Rengeteg kérdés felmerül a szülőben a kapcsolattartással, a karanténnal vagy a digitális oktatással összefüggően a koronavírus miatt meghozott intézkedések okán. Sokan nem tudják, kihez fordulhatnak tanácsért, hol kaphatnak pontos és jogszerű választ, ezért a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány elindította Segélyvonal szolgáltatását, ahol egy héten kétszer jogászok adnak felvilágosítást cseten keresztül. A csetelés minden esetben anonim formában működik, de a szakértők a leggyakoribb kérdéseket cikkek formájában is feldolgozzák.

A Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány küldetése a hazánkban élő gyermekek jogainak érvényesítése és támogatása. 2015-ben hozta létre Dr. Gyurkó Szilvia gyermekjogi szakértő, az UNICEF Magyar Bizottság korábbi gyermekjogi igazgatója.

Tanulás a digitális térben

A digitális oktatás új helyzet elé állította a tanárokat, a szülőket és a diákokat egyaránt. Ami most történik, az életmódváltás az oktatásban részt vevő mindhárom szereplőnek.Magyarországon a szülők 27 százaléka semmilyen módon nem informálódik a biztonságos internethasználatról, ezzel szemben a gyerekek 82 százaléka a szüleitől várna információt a témában. A gyerekek személyes adatainak védelme kiemelten fontos, hiszen ők kevésbé lehetnek tisztában a személyes adatok kezelésével járó kockázatokkal, következményekkel. A Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány szerint is érthető, ha az elmúlt időszakban jelentkező, tömegesen leküzdendő kihívások során ez nem merült fel elsődleges szempontként, hosszabb távon azonban kiemelten fontos lenne a gyerekek online védelme szempontjából is jó platformokat választani: az online térben való jelenlét, még ha oktatási célokkal történik is, a gyerek online személyiségének és digitális lábnyomának része lesz.

Az Oktatási Hivatal azt javasolja az iskoláknak, motiválják a tanulókat rendszeres beszámoltatással – és főleg az önértékelés, önellenőrzés érdekében – online feladatokkal. Emellett természetesen a tanulási folyamat nyomon követésére számos lehetőség áll rendelkezésre, amelyek széleskörű alkalmazása és értékelése egyaránt fontos.

Az értékelés módszerei szerint lehet élő (valós idejű) vagy időben késleltetett beszámoltatás – amelyek támogathatják a gyakorlást és a számonkérést is –, illetve lehet folyamatba ágyazott értékelés.

Az élő beszámoltatás megvalósítható videókonferencia, telefon, csevegőprogramok, telefonos alkalmazások, valamint az Office365 csomag szoftvereinek használatával is. Az időben késleltetett távoli beszámoltatást segíthetik a fórumok, a megosztott dokumentumok, táblázatok, az online kérdőívek, a különféle tesztek. A pedagógus kérhet a tanulótól házi dolgozatot, prezentációt, multimédiás (pl.: fotó, videó, montázs, kollázs) beadandó feladatokat, vagy blogbejegyzést, wiki készítését. Az online tesztek időzíthetők, személyre szabhatók, kiadhatók egyénnek, kisebb vagy teljes csoportoknak, megvalósítható velük a differenciálás. Lehetőség van arra, hogy teszteket valós időben oldjon meg a csoport, de arra is, hogy egyes kérdéseknek utánanézzenek, hozzákeressenek információkat. Készíthetnek a pedagógusok maguk is teszteket, de alkalmasak lehetnek a munkára kész tesztek vagy akár egy-egy kvízjáték is. Az online tesztek kiválthatók e-mailben kiküldött kérdőívvel is, ebben az esetben a tanulók is e-mailben küldhetik be a válaszaikat, az ellenőrzés a pedagógus feladata. Lehetőség kínálkozik arra is, hogy a tanuló offline oldjon meg feladatot, például készítsen kézzel egy posztert, táblázatot, kreatív, illetve művészi alkotást, és annak digitális változatát (fényképét, hang- vagy videófelvételét) küldje be vagy töltse fel egy előre megadott tárhelyre vagy felületre.

Ügyelni kell arra, hogy a tanulás során a magán információk a digitális oktatás során nem váljanak mások által megismerhetővé.

Hogyan lesz biztonságos a gyerek digitális lábnyoma?

A digitális oktatáshoz az Oktatási Hivatal azt javasolja, mindenki hozzon létre új e-mail fiókot. Senki ne tegye közzé a közösségi oldalakon, hogy egyedül, felügyelet nélkül kiskorúak, fiatalok vannak otthon. Ha a tanulásra használt eszközön van kamera, azt úgy kell elhelyezni, hogy az otthoni környezetből a lehető legkevesebb legyen látható. Ha a pedagógus részére le kell fényképezni a feladat megoldását, a fénykép a minimális megkövetelt adattartalmat biztosítsa, azaz a képen ne szerepeljen más, csak a megoldás. Mint írják, ezekkel a biztonság növelése mellett csökkenthető a hálózaton átvitt adatmennyiség is.

A Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány Gyermekjogi Központja az offline beszámoltatás kapcsán állásfoglalást kért az Emberi Erőforrások Minisztériumától, hogy a szülőknek pontos tájékoztatást tudjanak nyújtani annak kapcsán, hogy

  • hogyan biztosítható a gyerek személyes adatainak (különös tekintettel képmása) védelme az offline beszámoltatással? Milyen szabályok vonatkoznak ebben a helyzetben a személyes adatok védelmére, ezeknek az adatoknak a tárolására, mások számára hozzáférhetővé tételére, törlésére és mindezek időtartamára?
  • lehet-e hátrányos következménye a gyerek iskolai teljesítményének értékelhetősége szempontjából annak, ha a gyerek vagy törvényes képviselője megtagadja a hozzájárulását az iskola/pedagógus azon kéréséhez, hogy a gyerek videófelvételt küldjön magáról a pedagógusnak?

A Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány közzétette a március 26-án kelt válaszlevelet, melyben az olvasható, hogy az intézményeknek és a pedagógusoknak oktató-nevelő tevékenységük ellátása során – ahogy eddig is – továbbra is tekintettel kell lenniük az adatvédelemmel, a személyi adatok védelmével kapcsolatos előírásokra és szempontokra.

Az elvált szülők jogai nem változtak

A március 28-án életbe lépett kijárási korlátozás szerint alapos indoknak számít a lakóhely elhagyására a szülői jogok és kötelezettségek gyakorlása, így a kapcsolattartásokat főszabály szerint ez a most bevezetett korlátozás nem érinti. A gyerekek ugyanúgy mehetnek kapcsolattartásra, és onnan vissza a lakóhelyükre. A kapcsolattartásnak biztonságosnak kell lennie, így ha csak tömegközlekedéssel oldható meg a gyerek utaztatása, akkor be kell tartani az előírt 1,5 méteres távolságot a többi utastól (ide nem értve a gyereket kísérő, vele egy háztartásban élő szülőt), valamint a kapcsolattartás idején is be kell tartani a járványügyi szabályokat és előírásokat. Ha a gyermek utazása biztonsággal nem megoldható, vagy ha a gyermek tartós betegsége, egészségügyi állapota, vagy más ok miatt indokolt, hogy a gyermek önkéntes házi karanténban legyen, vagy ha a különélő szülőnél bármilyen ok miatt a kapcsolattartás a gyermek egészségét veszélyezteti, akkor a jogi szakértő azt tanácsolja, a szülők együttműködve, folyamatos kommunikáció mellett a kapcsolattartási alkalmat a veszélyhelyzet után pótolják, az elmaradt alkalomtól számított hat hónapon belül. Addig pedig éljenek a nem személyes kapcsolattartás lehetőségével, azt biztosítsák a gyereknek. Ha a különélő szülő úgy ítéli meg, hogy a kapcsolattartást indokolatlanul nem engedi a szülőtársa, akkor az elmaradt kapcsolattartási alkalomtól számított 30 napon belül a bíróságon eljárást indíthat a kapcsolattartás végrehajtása iránt. Jelenleg ítélkezési szünet van a bíróságokon, és a végrehajtás iránti eljárásban is főszabály szerint a pótlás a cél. Tehát a jogászok arra kérik a szülőket, elsősorban ne jogi megoldásokat keressenek. Minden lehetséges helyzetben a közös megoldásra, egyezségre, és a gyerek érdekeinek szem előtt tartására törekedjenek.

Karantén idején kinél legyen a gyerek?

Mi történik akkor, ha a gyermek kórházi karanténba kerül? A szülő mehet-e vele? Végezhetnek-e úgy egészségügyi beavatkozást egy gyereken, hogy nincs vele felnőtt hozzátartozója?
A március 11-én közzétett rendelkezések értelmében a szülői felügyeleti jogokat a kihirdetett vészhelyzet semmilyen módon nem korlátozza. Ennek megfelelően a gyerek egészségügyi ellátása idején a szülő jelen lehet, és az orvosi beavatkozásokhoz (életmentés, súlyos helyzetek kivételével) kell a szülő előzetes hozzájárulása. Alkotmányba foglalt alapjogok esetén bármilyen korlátozás csak az "arányosság és szükségesség" figyelembevételével lehetséges. A jogászok arra számítanak, hogy a gyerekek jogait, védelmét és biztonságát érintő esetleges változások is ezt veszik majd alapul, nem okoznak majd szükségtelen korlátozást.

Amennyiben a jövőben új szabályok lépnének életbe, és az nem tér ki a a szülői/törvényes képviselői jogok korlátozására, akkor minden jog ugyanúgy megilleti a szülőket, mint korábban.

Ha a gyerek karanténba kerül, gyermekjogi szempontból azt javasolják, ha van rá mód, a karantén ideje alatt biztosítsanak az elrendelt alkalmakon kívül digitális kapcsolattartási lehetőséget is a gyermek és a különélő szülő találkozására. A szülők egyeztessenek előre arról, hogy ha a kapcsolattartás idején kerül sor a karantén elrendelésére, esetleg egy város vagy terület lezárására, akkor milyen lépéseket fognak követni. A szülők beszéljenek a gyerekkel, kérjék ki a véleményét, azt a gyerek életkorának és belátásának képességének megfelelően vegyék figyelembe. Közös szülői felügyelet esetén, ha a szülők 50-50 százalékban gondoskodnak a gyerekről, akkor tisztázzák, karantén/lezárás esetén melyik szülőnél van a gyerek és maradjon is ott. Kizárólagos szülői felügyelet esetén, és 14 éven aluli gyermeknél mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a gyermek visszakerülhessen ahhoz a szülőhöz, akivel lakik (ez egyébként az ÁNTSZ értelmezése szerint lezárás esetén is megoldható lesz).

További információk elérhetők a yelon.hu/szuloknek oldalon, vagy kövessék a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány járványhelyzetre vonatkozói ajánlásait.

Fogarasi Renáta

Oktatási HivatalkoronavíruskaranténHintalovon Gyermekjogi Alapítvány

Szóljon hozzá!

Hirdetés