Hirdetés

Kártérítést kérne a szélvédőn landoló faág miatt?

Cívishír

2018.12.13. 11:59

Kártérítést kérne a szélvédőn landoló faág miatt?
Leszakadt faág okozott bajt a Böszörményi úton (Fotó: DEBRECENBEN HALLOTTAM)

Tanácsok arra az esetre, ha nem akar feleslegesen járkálni a pénz után.

Hirdetés

Parkoló személyautó szélvédőjét törte be leszakadó faág a napokban. A gépkocsi üzembentartója azt írta egy Facebook-csoportba, hogy szabályosan parkolt, s véleménye szerint a közterület-felügyelők feladata lett volna „az elöregedett fák gondozása”. Mit tegyen, kérdezi?

A problémával megkerestük a debreceni polgármesteri hivatalt (a baleset a cívisvárosban történt), az áttekinthetőség kedvéért a választ pontokba szedtük.  

  1. Ha fa vagy annak ága esik rá az autóra, a fényképes dokumentálás és tanúk felkutatása mellett célszerű értesíteni és megvárni a hatóságokat (rendőrség, beavatkozást igénylő nagyobb faág esetén a katasztrófavédelem). A károsultnak ugyanis igazolnia kell, hogy mikor, hol, melyik fa, milyen körülmények között, milyen kárt okozott. A kár nagysága javítási kalkulációval vagy számlával bizonyítható. 
  2. Kártérítés akkor igényelhető a károkozó fa elhelyezkedése szerinti ingatlan tulajdonosától, amennyiben elmulasztotta a fás növényzet ápolása, időszakos ellenőrzése, gondozása kapcsán elvárható gondosságot. Magánterület esetén a földhivatalnál lehet a tulajdonosról információt kérni, ha pedig közterületről van szó, a helyi önkormányzatot kell írásban értesíteni a kárigényről. 
  3. Debrecen önkormányzata – a közterületi növényzet tulajdonosként és a közút tartozékát képező útmenti fák fenntartójaként – felelősségbiztosítással rendelkezik a fák által okozott károkra. A biztosító bekapcsolódik a kárigény kivizsgálásába (szemlézi az autót, felméri és kalkulálja a keletkezett kárt) és a felelősség elismerése esetén helytáll az önkormányzat helyett, azaz megfizeti a kártérítés összegét. 
  4. Az önkormányzat kárfelelősségének elismerését az is befolyásolja, hogy a jogszabályi előírásokat egyébként maximálisan betartó kárigénylőnek szakértői vélemény szerint bizonyíthatóan beteg, avagy egészségesnek mondható fa okozott-e kárt külső behatásra. Utóbbi eseményre ugyanis megfelelő gondosság mellett sem lehet felkészülni, ezért az ingatlantulajdonos a polgári jog szabályai szerint mentesül a kárfelelősség alól. 
  5. Vizsgálják az úgynevezett károsulti közrehatást, vagyis az érintett autós mennyire felelős a kár bekövetkezéséért. Ha például valaki szabálytalanul parkolja le járművét viharos időben, szemmel láthatóan korhadt vagy beteg fa alatt, akkor a kárigénye elenyészhet vagy a közrehatás arányában csökkenhet. 
  6. Amennyiben az önkormányzat vagy az ingatlan tulajdonosa nem ismeri el a felelősségét, a károsult csak saját CASCO-biztosítására vagy saját költségére javíttathatja meg a járművét. 
  7. Előfordulhat, hogy a kárigény elutasítása miatt a károsult jogi (nem peres és peres) úton igyekszik vagyoni igényeit tovább érvényesíteni, mely eljárások további költségekkel járnak, eredményük viszont előre nem megjósolható.

Ilyen kárigények érvényesítésére gyakran kapnak megbízást ügyvédi irodák. A jogászok is arra hívják fel a figyelmet, hogy a kártérítésnél nagy súllyal esik latba, egészséges volt-e a fa vagy sem. Ha egészséges volt – írja például a D.A.S. Jogvédelmi Biztosító Zrt. –, akkor nincs esély a kártérítésre. Hangsúlyozzák: nagyon fontos a növény alapos dokumentálása (ágak, lomb, törzs, gyökérzet, környező fák, törés, szakadás helye) és nagyon sok kárigény bukik el azon, hogy a katasztrófavédelem azelőtt „felfűrészeli” a fát (ágat), mielőtt az lefotózható lett volna. 

Önnel hasonló történt? Hogyan zárult? Ha megírja, közöljük, így mindenki számára tanulságul szolgálhat! 
E-mail: szerkesztoseg@civishir.hu, köszönjük!

A károk nagy része ráadásul szeles, esős időben, gyakran éjjel következik be, ami nem éppen kedvez az azonnali fotózgatásnak. Jelentős kár esetén megéri rövid időn belül magánszakvéleményt készíttetni, aminek a költsége kedvező esetben megtérül, ha pedig nem nekünk áll a zászló, legalább elkerülhetünk egy felesleges pert.

Egy kommentelő, akivel történt már ilyesmi, szintén a nagyon alapos dokumentálásra hívta fel a figyelmet, és türelemre intett, mondván, neki 9 hónapjába került a kár kifizetése.

RaL

autóDebrecenfaággallykár

Hirdetés

Szóljon hozzá!

Hirdetés