Hirdetés

A farkasok jól érzik magukat a Bükkben

borsodihir.hu

2019.02.10. 10:13

A farkasok jól érzik magukat a Bükkben

Medvei nyomaira nem bukkantak a szakemberek.

Hirdetés

Hirdetés

Az elmúlt években bizonyítást nyert, hogy a térségben élő három nagyragadozó közül a farkas és a hiúz állandó jelleggel megtelepedett a Bükkben és a környező területeken. Előbbi többször sikerrel is szaporodott, míg utóbbi esetében – bár ez szinte biztosra vehető –, egyelőre csak valószínűsíteni tudják a szakemberek – olvasható a Bükki Nemzeti Park honlapján. A medve ritkán, rendszertelenül, kóborlásai során bukkan fel, de a Bükk északi előterében, a Tarna-Lázbérc Tájegység területén már gyakrabban találkozhatnak hátrahagyott nyomaival. 

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság Természetvédelmi Őrszolgálata 2018/19 telén is tovább folytatja a visszatelepült/visszatelepülő nagyragadozók nyomon követését, a fokozottan védett fajokkal kapcsolatos információk gyűjtését. E munkát a Természetmegőrzési Osztály koordinálásával és segítségével végezik.

Az információgyűjtés kiemelt időszaka a tél, amikor is (ideális esetben) a hótakarónak köszönhetően könnyebben ráakadhatnak a nagyragadozók nyomaira, azokat követve számos új megfigyelést tehetnek, gyarapíthatják ismereteiket. A nyomozásokat igyekszenek úgy végrehajtani, hogy a lehető legkevésbé zavarják az állatokat, ezért alapvető szabály, hogy teljesen friss nyomot soha nem követnek előre (az állatok mozgásának irányába), mindig csak visszafelé indulnak el azokon.

A csapásokat (de a felmérések során ellenőrzött teljes útvonalat is), az utakat keresztező nyomokat, és egyáltalán bármilyen életnyom GPS koordinátáit rögzítik, fotókkal dokumentálják, genetikai vizsgálatok számára alkalmas mintákat gyűjtenek (vizelet, szőr). Az esetlegesen megtalált préda nagyobb méretű csöves csontjai is begyűjtésre kerülnek, melyekből – speciális vizsgálatok után – a zsákmányállatok kondíciójára lehet következtetni.

A nyomozások során tett megfigyeléseket jól kontrollálja a terepen működtetett kameracsapda-hálózat, amely másik alapvető pillére az információgyűjtésnek. A nagyragadozók által rendszeresen használt váltókra, útvonalakra állandó jelleggel, folyamatosan működő kameracsapdák vannak kihelyezve. Ezekkel az egyedszámok megállapításán, az időszakos jelenlét igazolásán túl a területhasználatra vonatkozóan is számos információt nyerhetnek, nem beszélve arról, hogy szerencsés körülmények között azonosításra alkalmas felvételek is készülhetnek.

A Bükkben és a Tarna-Lázbérc Tájegységben végzett januári számlálás során megállapították, hogy a hónap első felében egy minimum 5 tagú falka tartózkodott huzamosabb ideig a Dél-Bükkben, míg ezzel párhuzamosan a Bükk-fennsíkon és a Dél-Bükk falka által nem látogatott területein legalább további 3-4 egyed mutatkozott.

Egyéb januári megfigyelések során a dombvidéki jellegű peremterületeken is bizonyítást nyert a farkasok időszakos jelenléte. Elmondható, az éppen most zajló párzási időszak alatt intenzív a farkasok mozgása, nagy területeket járnak be, és olyan helyeken is megjelenhetnek, ahol korábban nem akadtak nyomaikra, esetleg nem is számítottak megjelenésükre.

Hiúz lábnyoma

A hiúzok a Bükkben most elbújtak a szakemberek elől, de január 10-én a Tarna-Lázbérc területén egy példány nyomait sikerült dokumentálni.

Medve életnyomaira nem akadtak sehol, de erre nem is igen számítottak.
farkasBükki Nemzeti Parkhiúz

Hirdetés

Szóljon hozzá!