Több hibát is feltártak a Bükki Nemzeti Parknál

borsodihir.hu

2019.12.30. 10:40

Több hibát is feltártak a Bükki Nemzeti Parknál
A kép illusztráció.

Harminc napon belül intézkedési tervet kell készíteni.

Hirdetés

Hároméves időszakra, visszamenően ellenőrizte a Bükki Nemzeti Park Igazgatóságát az Állami Számvevőszék. Utóbbi a vizsgálat eredményeiről összefoglalót küldött a sajtónak, több hibát is felróva a vezetésnek.

Az ÁSZ ellenőrzése megállapította, hogy a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság belső kontrollrendszere nem volt szabályszerű. A kontrollkörnyezet kialakítása szabályszerű volt, azonban a kockázatkezelési rendszert 2016. szeptember 30-ig, az integrált kockázatkezelési rendszert 2016. október 1-jétől nem alakították ki. A kontrolltevékenységek gyakorlása, továbbá az információs és kommunikációs rendszer, valamint a monitoring rendszer működtetése nem volt szabályszerű. A szervezet tevékenységének és a célok megvalósításának nyomon követését biztosító rendszert 2016. szeptember 30-ig nem alakították ki. A belső ellenőrzés működése 2017-ben nem volt szabályszerű.

Az igazgatóság pénzügyi és vagyongazdálkodása az ellenőrzött években nem volt szabályszerű, mivel a törvényi előírás ellenére a pénzügyi-gazdasági elektronikus információs rendszerek besorolása nem történt meg, amelynek következtében az azokban kezelt adatok megbízhatósága nem volt biztosított. Az igazgatóság a 2015-2016 közötti időszakban a maradvány kimutatását nem támasztotta alá a jogszabályban meghatározott tartalmú számviteli nyilvántartással. Az igazgatóság a 2015-2017. években a mérleg tételeit nem támasztotta alá leltárral, ezáltal az éves beszámolói nem voltak megbízhatóak.

Az igazgatóságnál a jogszabályok által előírt integritás kontrollok kiépítettségének szintje nem támogatta az integritás elvű működést, az integritást erősítő kontrollokat nem működtették. Az igazgató a teljesítmény mérésére alkalmas követelményrendszer kiépítéséről nem gondoskodott, így nem biztosította a szervezet teljesítménymérésének lehetőségét.

Az igazgatóság által kimutatott, teljesített összes bevétele 2017-ben megközelítette a 4 milliárd Ft-ot, a teljesített költségvetési kiadása pedig 2,2 milliárd Ft volt. Az igazgatóság által kimutatott vagyon 2017 végén közel 9,4 milliárd Ft volt.

Az ellenőrzés megállapításai alapján az Állami Számvevőszék a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság igazgatója részére hat javaslatot fogalmazott meg, amelyre az érintettnek 30 napon belül intézkedési tervet kell készítenie.
ellenőrzésÁllami SzámvevőszékBükki Nemzeti Park

Szóljon hozzá!

Hirdetés