Engedély nélkül szállították el az Aranyszarvas patika bútorzatát

borsodihir.hu

2020.01.16. 15:37

Engedély nélkül szállították el az Aranyszarvas patika bútorzatát

A miskolci önkormányzat a szükséges eljárásokat megindítja.

Hirdetés

A Bigatton Kft. és az önkormányzat között régóta húzódó jogvita áll fenn az Erzsébet tér 2. szám alatti épületben lévő Aranyszarvas patika bútorzata kapcsán. Január 16-án bírósági iratbetekintés során jutott az önkormányzat tudomására, a Bigatton Kft. arról tájékoztatta a végrehajtót, hogy a védett berendezést engedély nélkül, a bírósági végrehajtás mellőzésével  tavaly novemberben önhatalmúlag szétszerelte és saját telephelyére, az önkormányzat által nem ismert helyre szállította.

A Bigatton Kft. az önkormányzatot sem egyidejűleg, sem pedig a végrehajtás önkényes foganatosítását követően nem avatta be, arról tájékoztatás nem adott.

Az önkormányzat közleménye szerint az Aranyszarvas patika berendezése védett tárgyegyüttes és az Erzsébet tér 2. szám alatti műemléki ingatlan tartozéka, ezért jogszabályi védelemben részesülnek. Mind az ingatlan, mind pedig a patika berendezésére vonatkozóan be kell tartani a kulturális örökség védelméről szóló rendelkezéseket.

„A védett műemléki értéket épségben, jellegük megváltoztatása nélkül kell fenntartani. A nyilvántartott műemléki érték, műemlék esetében a fenntartási, jókarbantartási kötelezettség a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges műszaki állapot fenntartásán túlmenően kiterjed az azok sajátos értékeit képező építészeti, képző- és iparművészeti, valamint kertépítészeti alkotórészeire és tartozékaira, felszerelési tárgyaira.”

A fentieken túlmenően a berendezés esetleges szétszedése, elszállítása a Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztályának engedélyéhez kötött. Az engedély nélkül, vagy attól eltérő módon végzett tevékenység jogkövetkezményekkel jár.

A felelősségre vonás érdekében az önkormányzat a szükséges eljárásokat megindítja.
MiskolcAranyszarvas patika

Szóljon hozzá!

Hirdetés