Hirdetés

Vízszolgáltatók nyilatkoztak a víz világnapján

2013.03.26. 09:37

A szombathelyi VASIVÍZ Zrt és a kecskeméti BÁCSVÍZ Zrt vezérigazgatói válaszoltak két alapvető kérdésre, abból a sok százból, ami a huszadik alkalommal megrendezésre kerülő szakmai ünnepen azonosan érinti a fogyasztókat.

Hirdetés

Hirdetés

A Magyar Tulajdonú Hírportálok tömörülése, a REGON médiacsoport célja, hogy hamarosan az összes vízszolgáltatóhoz eljussanak a kollégai, hiszen nem lehet kérdéses, hogy ebben a változó világban méltó kérdések mellett méltó válaszokra is szükség van. Idén 20 éve ünnepeljük a Víz Világnapját. Az ENSZ 1992. évi Rio de Janeiro-i környezetvédelmi konferenciáján kezdeményezték, hogy minden évben  március 22-én legyen a Víz Világnapja, amelyet először 1993-ban ünnepeltek meg.  Minden Víz Világnapnak eltérő, központi - vízhez kötődő - témája, és más – más mottója van. A 2013-as világnap középpontjában a víz, mint az életforrása áll és hangsúlyt kap, hogy mekkora szükség van a vízzel foglalkozó szakemberek és a társadalom többi szereplője közötti együttműködésre, összefogásra és együttgondolkodásra.

Az idei világnap szlogenjét 2013. február 11-én hirdették ki, amelyet 180 országból származó 5654 pályázó 12 151 javaslata közül választottak ki, és amely illeszkedik a vízi együttműködés gondolatához is. Így az idei év nyertese a „Tiszta víz mindenkinek jár” szlogen lett. A biztonságos, megbízható vízellátást Magyarországon összesen mintegy 300 vállalat közel 18 000 munkavállalója biztosítja az év 365 napján. Ez az ágazat nemcsak munkahelyeket biztosít, hanem elősegíti egyes terülteken az ipar és beruházások letelepedését és fejlesztését is.

REGON: Elégedett-e a víziközmű szakmák oktatási-továbbképzési jelenlegi rendszerével?
Kohuth Viktor (VASIVÍZ Zrt.): A felsőoktatási színvonallal elégedettek vagyunk, azonban úgy látjuk, hogy mind a közép- és felsőfokú szinten nincs megfelelő szakember-létszám a víziközmű szakmában. Hasznosnak tartanánk a középfokú szakirányú képzések erősítését, iskolák számának növelését, továbbá a képzési tananyagok aktualizálását, új technológiák oktatását. Szükségszerűnek látjuk az új technológiák és eljárások rendszeres megismertetését a gyakorló szakemberek számára, a szervezett iskolai képzésen túl, továbbképzések formájában.
Kurdi Viktor BÁCSVÍZ Zrt.: A víziközmű szolgáltatás területén napjainkban történő változások kihatással lesznek a szakképzés különböző területeire és formáira. A szolgáltató szervezetek integrációja, valamint a velük szemben támasztott akkreditációs követelmények új lehetőségeket és kihívásokat jelenthetnek az oktatási intézmények számára is. A cégek igénye várhatóan megnő a magasabban kvalifikált szakirányú végzettséggel rendelkező technikusok és szakmunkások iránt is. A víziközmű-szolgáltatás területén dolgozó mérnökök többsége a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen, valamint a Bajai Főiskolán szerezte diplomáját. A két oktatási centrum fenntartását szükségesnek és elégségesnek tartjuk. Várhatóan a víziközmű-szolgáltatás területén végbemenő strukturális változások kiszámíthatóbbá teszik a szakirányú mérnöki diplomával rendelkezők iránti keresletet.

REGON: Van-e valami elképzelésük a csökkenő vízigények miatt feleslegessé, vagy túlméretezetté vált létesítmények, berendezések problémakörének megoldására?
Kohuth Viktor (VASIVÍZ Zrt.): A VASIVÍZ ZRt-t jelenleg nem érinti a probléma, hiszen a jelentkező vízigényekhez és szennyvíztisztítás mennyiségekhez mérten az üzemeltetési területünkön nem jellemzőek a feleslegesen túlméretezett létesítmények, berendezések. 
Kurdi Viktor (BÁCSVÍZ Zrt): A vízigények drasztikus csökkenése az 1990-es évek közepén következett be, az elmúlt években a csökkenés már nem számottevő, sőt a BÁCSVÍZ Zrt. 2012. évben – az ipari tevékenység erősödésének köszönhetően – enyhe emelkedést regisztrált. A vízellátó alrendszerekben a műszaki adottságok függvényében a szükséges intézkedéseket megtettük, a feleslegessé váló kutakat tartalékállományba helyeztük, a nagyobb telepeken szűrőket vontunk ki az üzemből. A kutak eltömedékelését, a szűrők bontását nem tervezzük, azok jelenleg az ellátás biztonságát, későbbiekben a távlati nagyobb igények kielégítését szolgálják. A csökkenő vízigények következtében az ivóvíz-elosztóhálózatoknál a fővezetékek egy része vált túlméretezetté. Az átépítés jelentős beruházási forrást igényelne, mely jelenleg nem áll rendelkezésünkre. A lassúbb áramlásból következő vízminőség romlás kockázatának csökkentésére, a kormányrendeletben meghatározott vízminőségi paramétereknél jobb minőségű vizet táplálunk be.

Hirdetés

Szóljon hozzá!

Hirdetés