Rosszabb körülmények között tanították a roma gyerekeket – kártérítést kapnak

borsodihir.hu

2019.09.18. 16:42

Rosszabb körülmények között tanították a roma gyerekeket – kártérítést kapnak
Roma gyerekek tanórán (Illusztráció: Roma Sajtóközpont)

A Debreceni Ítélőtábla osztotta az elsőfokú bíróság álláspontját a gyöngyöspatai szegregációs perben.

Hirdetés

Jogerősen helybenhagyta a másodfokon eljáró Debreceni Ítélőtábla a „gyöngyöspatai szegregációs per” tavalyi októberben hozott elsőfokú ítéletét.

Akkor az Egri Törvényszék kimondta: a gyöngyöspatai Nekcsei Demeter Általános Iskolában megsértették a roma származású tanulók egyenlő bánásmódhoz fűződő személyiségi jogát a gyerekek elkülönített oktatásával.

Első fokon 63 felperes keresetében döntött a bíróság, egy közülük az eljárás során elállt a keresetétől; a keresetek személyiségi jogsértés megállapítására és nem vagyoni kártérítés megfizetésére irányultak. Az Egri Törvényszék két felperesi keresetet teljes egészében, 48-as részben elutasított, 12 keresetnek teljes egészében helyt adott. Az ügyben elsőrendű alperesként a gyöngyöspatai önkormányzat, másodrendűként a Nekcsei Demeter Általános Iskola, harmadrendűként a Hatvani Tankerületi Központ jelent meg. 

Az ítélőtábla szeptember 18-i határozatában kimondta, 2003-2017 között az iskolában szegregált, 2011-2012 között az érintett osztályban alacsonyabb színvonalú oktatás folyt. A 2011-2012-ig terjedő időszakra az ítélőtábla tanévenként 500 ezer forintra emelte valamennyi felperes esetében a nem vagyoni kártérítést. Az azt követő évekre pedig tanévenként 300 ezer forint nem vagyoni kártérítés megítélését látta indokoltnak. Ennek alapjaként külön bizonyítás nélkül is elfogadta, hogy káros egy gyermek fejlődésére nézve a szegregált, alacsonyabb színvonalú oktatás. 

A megítélt összeget 15 napon belül kell megfizetnie az iskolának, illetve a fenntartónak a diákok részére.
A felperesek 287 tanév vonatkozásában érvényesítették igényüket, a legelső ezek közül a 2003/2004-es, míg a legkésőbbi a 2016/2017-es tanév volt. 

A bíróság végül 226 és fél tanév vonatkozásában marasztalta az alpereseket. A felpereseknek megítélt nem vagyoni kártérítés összegét a bíróság egyenként, külön mérlegelés alapján állapította meg az összes bizonyíték és körülmény figyelembevételével. A megítélt legkisebb összeg 200 ezer, a legmagasabb 3,5 millió forint.

bíróságcigányromaDebrecenperszegregációGyöngyöspata

Szóljon hozzá!

Hirdetés