Hirdetés

Két új díszdoktora van a Miskolci Egyetemnek

unideb.hu

2017.07.03. 18:12

Két új díszdoktora van a Miskolci Egyetemnek

Évtizedek a tudomány szolgálatában.

Hirdetés

A Debreceni Egyetem két professzorát fogadta tiszteletbeli doktorává a Miskolci Egyetem. Berényi Ervin és Beke Dezső az elsők a Debreceni Egyetemről, akik megkapták ezt az elismerést.

Berényi Ervin a Debreceni Egyetem egyetemi tanára, orvosprofesszora. Nevéhez fűződik a radiográfus képzés indítása, melyet megelőzően számos sikert ért el az orvostudomány egyik fő alappillére, a képalkotó diagnosztika területén. Berényi Ervin általános orvosi diplomáját 1988-ban, a Pécsi Orvostudományi Egyetemen szerezte meg. 1993-ban tette le radiológiai szakvizsgáját.

- Már a 90-es évek elejétől szorgalmazta és irányította a gyógyítást nagyban segítő modern képalkotó berendezések telepítését. Több kórház az ő közreműködésének köszönheti az első CT berendezését – hangsúlyozta méltatásában a Miskolci Egyetem Egészségügyi Karának dékánja az intézmény június 29-i diplomaátadó ünnepi szenátusülésén. Kiss-Tóth Emőke hozzátette: Berényi Ervin szakmai kiválóságának híre nemzetközi szinten is rövidesen elterjedt, miután a 2000-es évek elején szakértőként Európa-szerte átvizsgálta és ellenőrizte a diagnosztikai központokat.

– 2005-ben a Debreceni Egyetemen elindította a Képalkotó Diagnosztikai Analitikus alapképzési szakot, a képzés fejlesztése azóta is szívügye. 2006-ban szerezte meg habilitációs diplomáját az országban egyedülálló kutatási témában, „A mozgástól a funkcióig- Korszerű képalkotás az idegtudományban” címmel. Ezt követően a Debreceni Egyetem Molekuláris Orvostudományi Doktori Iskola témavezetője, valamint az Idegtudományi Doktori Iskola törzstagja lett.2013-ban vette át egyetemi tanári kinevezését. 2015-től a Debreceni Egyetem Radiológiai Tanszékének tanszékvezetője, a Klinikai Központ Radiológiai Klinikájának igazgatója, a radiológus grémium vezetője – sorolta Kiss-Tóth Emőke.

A dékán méltatásában kiemelte, hogy Berényi Ervin a Miskolci Egyetem Egészségügyi Karával rendkívül szoros szakmai kapcsolatot épít és ápol, melynek fő célja a hazai radiográfus képzés magas színvonalának biztosítása.

A hatékony együttműködés keretében aktívan részt vesz a miskolci képalkotó diagnosztikai képzésben, állandó tagja a záróvizsga bizottságnak, a tudományos diákköri konferenciák értékelő bizottságának és rendszeres előadója a tudományos tanácskozásoknak. Mindemellett kimagasló szakmai felkészültségével jelentős részt vállal a debreceni és a miskolci egyetem közös radiográfus mesterképzésének szakindításában.

Hozzáfűzte: a Debreceni Egyetem Klinikai Központjának elnökeként arra törekszik, hogy a régióban megerősítsék azt az oktatási tevékenységet, amelyben az egészségügy működését segítő non doktorokat képzik.

Beke Dezső méltatása

Beke Dezső több mint 45 éve tevékenykedik a fizikai anyagtudomány területén. Elsősorban a kondenzált rendszerekben lejátszódó atommozgási folyamatok vizsgálatával foglalkozik. Ezen a területen a Debreceni Egyetem Szilárdtest Fizika Tanszékén nemzetközi elismertségi iskolát teremtett, és a szakterület egyik vezető kutatójává vált. Ebben a témakörben szerezte meg a fizikai tudomány doktora címet 1992-ben. Egyetemi tanári kinevezését 1993-ban kapta meg. 1987 és 1990 között a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Természettudományi Karának oktatási dékánhelyettese, 1998 és 2000 között az egyetem tudományos rektorhelyettese volt.

Több alapvető kísérleti és elméleti eredménye alapján jelentős nemzetközi elismertséget szerzett. Beke Dezső a kísérleti Fizikában nagy presztízsű, Landolt–Börnstein sorozat két kötetének főszerkesztője, melybe önállóan, illetve munkatársaival közösen több fejezetet írt. Hosszú ideig társfőszerkesztője volt a Defect and Diffusion Forum című szakfolyóiratnak. Számos szakmai kiadvány szerkesztőbizottságának jelenleg is tagja, ilyen például a Materials Science Forum és a Materials Transactions. Mintegy 370 tudományos közleményéből több mint 300 nemzetközi folyóiratban és szakkönyvben jelent meg. Folyóirat-közleményeinek összesített impaktfaktora 360 feletti, munkáira eddig több mint 1700 független hivatkozása van, 4 szabadalom társszerzője.

– Az általa létrehozott szilárdtest fizikai és anyagtudományi laboratórium az elmúlt évtizedekben mindig nyitva állt a Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Karának oktatói és hallgatói előtt, ami jelentősen hozzájárult új tudományos eredmények eléréséhez, valamint az ehhez kapcsolódó értekezések és publikációk megvalósulásához. Jelenleg is tagja a Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Karán működő Kerpely Antal Anyagtudományi és Technológiai Doktori Iskola tanácsának, valamint habilitációs bizottságunknak, ahol jelentős nemzetközi és hazai tapasztalatával segíti munkánkat – fogalmazott méltatásában Palotás Árpád Bence, a Műszaki Anyagtudományi Kar dékánja.

Beke Dezső, a Miskolci Egyetem tiszteletbeli doktoraként mondott beszédében felidézte az együttműködés kezdeteit, valamint a két intézmény nagy sikerű közös képzését is.

Hirdetés

Szóljon hozzá!

Hirdetés

Hirdetés

Ez is érdekelheti