November 15-től működik hóügyelet Miskolcon

borsodihir.hu

2021.11.13. 15:51

November 15-től működik hóügyelet Miskolcon
(Fotó: MTI/archív)

Elsőbbséget élveznek a nagy forgalmú, a közösségi közlekedéssel érintett utak és az autóbuszvonalak.

Hirdetés

Hirdetés

Hóügyeletet működtet 2021. november 15. és 2022. március 15. között a miskolci önkormányzata a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. közreműködésével a téli síkosságmentesítési és hóeltakarítási feladatok megszervezéséhez kapcsolódva.

Az önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő közutak gépi hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkáit a hóügyelet vezetőjének irányításával működő diszpécserszolgálat koordinálja.

A téli útüzemeltetés gépi feladatait – a közutak síkosságmentesítő anyaggal történő szórását és a hó eltakarítását – a MIREHU Kft. végzi 6 speciális, tolólappal felszerelt szórógéppel. Az elmúlt téli időszak tapasztalatai alapján szükségszerűvé válhat további munkagépek bevonása a téli útüzemeltetési feladatok ellátása során. A nagyobb havazással járó időszakokban további 8 nagy és 8 kompakt kotró-rakodógépet tud munkába állítani a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft., így szükség esetén összesen 22 gép áll rendelkezésre.

A hóeltakarítási munkát elsődlegesen a rendőrségtől, a mentőktől, a katasztrófavédelemtől, valamint a Miskolc Városi Közlekedési Zrt. járművezetőitől beérkező információk alapján szervezi meg a hóügyelet diszpécserszolgálata.

A munkaszervezésben elsőbbséget élveznek a nagy forgalmú, a közösségi közlekedéssel érintett utak és az autóbuszvonalak, amelyek síkosságmentesítését követően kerül sor a gyűjtő utakra, majd a meredek és forgalmas mellékutcákra és a díjköteles felszíni parkolókra. A közterületek és városi díjköteles parkolóhelyek kézi síkosságmentesítését szintén a Miskolci Városgazda Kft. végzi a saját állományú munkavállalói mellett a közmunkaprogramok keretében foglalkoztatott munkavállalóival és a társaság tulajdonában álló kisgépekkel. A munkák sorrendjének kijelölésekor elsőbbséget kapnak a gyalogátkelőhelyek, lépcsők, rámpák, valamint a villamos- és buszmegállók.

A munkavégzések során a környezetvédelmi előírásoknak megfelelő szóróanyagokat használnak fel, így a főutcán környezetbarát ásványi anyagot és homokot, Lillafüreden és Miskolctapolcán homokot, a város más részein – az út- és időjárási viszonyoknak megfelelően – útszóró só és homok keverékét.

Novemberben összesen 212 helyszínre szállítanak ki síkosságmentesítéshez használt anyagokkal feltöltött tárolóedényeket, amelyeket elsősorban jól megközelíthető és forgalmas csomópontokban helyeznek el. Az Országos Meteorológiai Szolgálat Észak-magyarországi Regionális Központ miskolci kirendeltségének időjárás előjelzései ebben az évben is segítik a síkosságmentesítési munkára való felkészülést.

A hóügyelet diszpécserszolgálata november 15-től fogadja a lakossági bejelentéseket:

  • Gépi síkosságmentesítés (az úttestre vonatkozóan) +36 (70) 685 2000, hougyelet@varosgazda.hu
  • Kézi síkosságmentesítése (járdák) - hétfőtől-csütörtökig 7:30-15:30-ig; pénteken 7:30-13:00-ig - +36 46 412 611; varosgazda@varosgazda.hu  (munkaidő után, munkaszüneti napokon a bejelentéseket +36 (70) 685 2000 telefonszámon vagy a hougyelet@varosgazda.hu e-mail címen tehetik meg.)

Ingatlantulajdonosok kötelezettségei a közterületek téli fenntartására vonatkozóan

A köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységről szóló rendelete alapján „a tisztántartásra kötelezett köteles az ingatlan határvonalától vagy kerítésétől, tömbtelkes beépítés esetén az épület falsíkjától mért 10 m-es területsávot tisztán tartani, illetve tisztántartásáról gondoskodni. Ez a tisztántartási kötelezettség vonatkozik a területsávba eső járdára, zöldfelületre, teraszra, árokra, annak műtárgyaira, a csapadékvíz lefolyását akadályozó anyagok eltávolítására, dísz- és egyéb burkolatokra, de csak a közút szegélyéig terjed.” Ugyanezen jogszabály egyik alpontja szerint „tisztántartásra kötelezett az ingatlan, ingatlanrész tulajdonosa, kezelője, tartós használója, illetőleg haszonélvezője, másnak a használatában lévő ingatlanok (ingatlanrészek, helyiségek, üzlethelyiségek) esetében a bérlő, üzemeltető, illetőleg azt bármilyen más jogcímen használó.” A tisztántartás vonatkozik a téli hóeltakarításra és síkosságmentesítésre is.

A rendelkezés értelmében nem tehető különbség családi házas (pl. kertvárosi) és társasházas övezetek között.
Miskolchavazáshóügyelet

Hirdetés

Szóljon hozzá!

Hirdetés

Hirdetés